Prawo do odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Teo Term Andrzej i Danuta Wrońscy Sp. j.
SIEDZIBA: ul. Wróbla 13, 05-806 Podkowa Leśna
Biuro handlowe: ul. Wiejska 2d, 05-805 Otrębusy
SKLEP INTERNETOWY: http://sklep.teoterm.com.pl
dzialhandlowy@teoterm.com.pl

Ja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ niniejszym informuję o moim odstąpieniu

od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Data zawarcia umowy: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / - data odbioru: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[imię i nazwisko]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[adres]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[podpis, tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[data]