Promienniki TERM2000 - Suszenie

Promienniki TERM2000 - Suszenie

Grupa promienników podczerwieni opracowana w celu maksymalnego przyśpieszenia czasu schnięcia farb lakierów lub innych termoutwardzalnych produktów. Przyśpiesza także procesy chemoutwardzalne. Stosowanie promienników  znacząco ułatwia aplikację folii na samochodach w CAR WRAPPINGU. W tej grupie znajdują się także produkty TERM2000 Techology opracowywane indywidualnie na potrzeby procesu technologicznego klienta.